Irodalmi rendezvények

A kortárs magyar irodalom jeles képviselőinek bemutatása az intézmény egyik fontos feladata. Az elmúlt években szinte valamennyi közismert író, költő megfordult. Závada Páltól, Nagy Gáspártól, Kodolányi Gyulától Czakó Gáborig, Gergely Ágnesig, Szabó Magdáig vagy Lázár Ervinig, Bella Istvánig és a fiatal nemzedék tagjaiig mindenki járt nálunk, közönségünk egyéniségükkel csakúgy megismerkedhetett, miként rendszeresen hangzottak el az alkalmakon műveikből származó idézetek. Szerencsés helyzet, hogy a határon túli írók is szerepeltek a Művészetek Házában (pl.: Tolnai Ottó, Grendel Lajos, Tőzsér Árpád, Szilágyi István).

 

Tervek: A sorozatban az eddig meg nem hívottakat is szeretnénk meghívni, de a Múzsák a várban című „folytatásos” író-olvasó találkozóknak hamarosan az újonnan az irodalmi közéletbe lépők bemutatását kell vállalnia, amelyet a befutott szerzők olyan időzítésű meghívása egészíthet ki, amely egy-egy új, jelentékenyebb alkotásuk jelenik meg. Az irodalmi nagyheteken európai nagy hagyományokkal rendelkező irodalmak bemutatására vállalkozunk (francia, német, olasz, „brit”). A következő években a spanyol, a skandináviai és a benelux államok nagyheteit tervezzük megszervezni, mint olyan témákat, amelyek az Európai Uniós összetartozást is kifejezik. Ugyanakkor nem szabad elmenni az utóbbi időben újra magára talált és egyre jelentősebbé váló orosz irodalom mai törekvései mellett sem, ezért a közeljövőben erre a területre is kell egy sorozatot szánni.