Martin Henrik: Vidya

A „Ki vagyok én?" kérdés nem kultúrához vagy korhoz kötött. Azt azonban valószínűleg kevesen vitatnák, hogy az énkép konkrét gondolatokhoz vagy egy tudathoz kötése leginkább a mai, elsősorban a nyugati gondolkodásra jellemző.

Bővebben...

Fény,Szín,Forma-Polikróm harmóniák

Az újrarendezett gyűjtemény felkínál egy olyan nyelvezetet a modern művészetek megértéséhez, amelynek tulajdonképpen már birtokában vagyunk: ez pedig a színek és formák látása. A kiállítás praktikus szervezőerejét a terekben érzékelhető egyes színek, anyagok, vagy formák dominanciája adja.

Bővebben...

Sós Gergő Monoton / Monokrom

Dunbiczay-palota / Magtár

A kiállításon szereplő munkáim módszerként, rituáléként értelmezhetőek. A hang, mint önálló jelenség problémáját vizsgálom; azt a teret, atmoszférát, amelyben létezni és funkcionálni képes.

Bővebben...