Kicsiny Balázs A szomszéd falu

A világfalu utazói

"Valamennyien Kafka falujában élünk, egy világfaluban. Ennek a falunak a fekvése, a lakói és a határai alkotják lehetőségeink terét: a körülményeink, az adottságaink képezik alaprajzát, korunk és kortársaink alakítják változásait.

A faluban az élet egyre gyorsabb, az idő pedig egyre rövidül. Mondhatni elejétől fogva visszaszámlálásban zajlik. De nemcsak a puszta számszerűségben, hanem a belátás tekintetében is: jól látható, ahogy a dolgok, és általuk a távolságok növekszenek, a terek sűrűsödnek, és a rajtuk való átjutás egyre több időt emészt fel. Amióta a falu világfaluvá kezdett válni, egyre több benne a hír, az információ, az ismeret. Ám az ismeretek növekedésével az ismeretlen is növekszik. Legalábbegyenes arányban, de még inkább exponenciálisan. Ez a lehetőségek felismerésére is érvényes. Akárcsak a vágyak, szándékok, törekvések tekintetében. A közeli, a közvetlen könnyen elérhetőnek, kezelhetőnek tűnik – mindaddig, amíg ki nem derül szövevényes és erős összefüggése számos távoli tényezővel. És mennél több játékos összjátékán áll a megoldás, annál több az elbonyolódás és eltérülés esélye.Kafka nagy sávszélességű antennákkal követte és írta le, nemcsak szomszéd falu, de a világfalu kibontakozó folyamatait is – egy hírnök haladásának viszontagságos, egy nagyobb hátráltatásokat elszenvedő történetében. Ő az, aki „ hasztalanul fáradozik; még most is csak a legbelső palota épületein vergődik keresztül; sohasem fogja leküzdeni őket; de ha ez sikerülne is neki, semmit sem nyerne; meg kellene vívnia harcát lefele a lépcsőkön; de ha ez sikerülne is neki, semmit sem nyerne; át kellene jutnia az udvarokon, és az udvarok után a második, körbezáruló palotán, és újabb lépcsők és udvarok; és újra egy palota; így menne tovább, évezredeken át..” (A császár üzenete)

Kicsiny Balázs munkái ilyen hírnökök előrehaladásának és megakadásának lehetőségeit mutatják; néha taxival törekszenek nekiindulni egyszerre a négy égtájnak, vagy ejtőernyővel értek földet a senkiföldjén. De a célt azok érik el, akik kezdettől fogva képesek ellenállni a szomszéd falu kísértésének és megfelelő horgonyokkal, végérvényesen lehorgonyozták magukat a maradásban."

Tillmann J. A.

A szomszéd falu

Nagyapám mondogatta mindig:
- Az élet megdöbbentően rövid. Most, ahogy
visszaemlékezem, úgy összezsugorodik, hogy például
alig értem, fiatal koromban hogyan szánhattam rá
magam arra, hogy a szomszéd faluba lovagoljak,
és ne féljek attól, hogy - eltekintve a szerencsétlen
véletlenektől - még a megszokottan, szerencsésen
eltelő élet hossza sem lesz elegendő egy ilyen
lovaglásra.
Franz Kafka
(Gáli József fordítása)

A kiállítás megtekinthető: 2016. szeptember 3. 10-18 óráig, szünnap: vasárnap
Bővebb info: +36 88 425 204

 A kiállítás támogatója: www.nka.hu