Matéria Művészeti Társaság Konstellációk

„… az anyag nem puszta közvetítő, hanem a műalkotás közvetlen tanúja, a szellemivel szétválaszthatatlanul összeolvadó elem.” Fülep Lajos

2006-ban négy képzőművész fejében fogant meg a Matéria Művészeti Társaság alapításának gondolata (Bartl, Dréher, Gáll, Serényi), azóta a csoport folyamatosan bővül és formálódik.

Az elmúlt tíz év során nyolc kiállítás alkalmával szerepeltek együtt a társaság tagjai: Baksai József, Bartl József†, Birkás István, Dréher János, Gáll Ádám, Harasztӱ István,  Jovánovics György, Kis-Tóth Ferenc, Kovács László†, M. Novák András, Paizs László†, Serényi H. Zsigmond, Szikora Tamás†, Tölg-Molnár Zoltán, Záborszky Gábor, továbbá a később társult Bátai Sándor, Budaházi Tibor, Hérics Nándor, Mazalin Natália és Székács Zoltán.

A Csikász Galéria termeiben most megrendezésre kerülő kiállítás alkalom arra, hogy a Matéria Társaság tizennégy alkotója Veszprémben is bemutatkozzon.

A kiállító művészek:

Baksai József, Bátai Sándor, Birkás István, Budaházi Tibor, Dréher János, Gáll Ádám, Harasztӱ István, Hérics Nándor, Mazalin Natália, M. Novák András, Serényi H. Zsigmond, Székács Zoltán, Tölg-Molnár Zoltán, Záborszky Gábor.

A galéria lehatárolt, már-már zárt, mégis átjárható tereiben lehetőség nyílik újfajta konstellációk létrehozására a felvonultatott művek társításával, elkülönítésével, különös tekintettel az anyaghasználatra, műfaji, stiláris, felfogásbeli különbségekre. Vagyis azokra a külön-külön bejárt utakra, amelyek egymást erősítve a művészet autonomitásáról vallanak, miközben a közös eredethez vezetnek vissza. Ami összeköti, meghatározza az alkotók identitását, az az anyagelvűséget a spiritualitással ötvöző szellemiség művészetükben. Gondolataik a matériában mint kifejezőeszközben inkarnálódnak, szabadon használva és fölnemesítve a környező világ anyagait: az enyésző földtől a fémen, a fán, a textilen, a papíron, a vakolaton, a festéken át az üvegbe zárt fényig.

A társaság tagjainak anyaghasználatát és faktúrahatásait nézve négyféle alapirány jelölhető ki: a vakolásos technikával készült művek, a festékanyagot vastag masszaként megjelenítő művek, a különféle anyagoknak és technikáknak a lehető legszűkítettebb és legegyszerűbb értelemben vett tulajdonságait és adottságait firtató minimalista és konceptualista művek, valamint a modern tömegcivilizáció fogyasztói kultúrájának elhasznált tárgyaiból, legújabb kori termékhulladékaiból és anyagaiból táplálkozó kombinált művek.

Másfajta megközelítésből is megnevezhetők különböző irányok – kortárs képzőművészetről lévén szó –, az absztrakt expresszionizmustól a geometrikus absztraktig, a lírai absztrakttól a gesztusfestészetig, illetve az ezekkel rokonságot mutató művekre vagy akár a kinetikus művészethez köthető törekvésekre utalva…, de szükségtelen. Fontosabb felismerésekhez juthat el az, aki részesévé tud válni annak az elmélyült kontemplációnak, amit a Matéria Társaság alkotói nap mint nap gyakorolnak, műveiket létrehozva.

Novotny Tihamért idézve: „Szinte érezni – látni, tapintani, hallani, ízlelni, megszagolni lehet mindazt, amit a Matéria Társaság tagjai a létbe és a lét fölé hajolva, az életbe merülve és az életből merítve az anyagok nyelvén, viselkedésén, alkímiáján, szövetén és rétegein egyenként és összességében megszólaltatni képesek.”

Gáll Ádám

A kiállítás támogatója: A Nemzeti Kulturális Alap

www.nka.hu